827 Wolfiana

tiểu hành tinh

827 Wolfiana

Tên
Tên Wolfiana
Tên chỉ định 1916 ZW; 1928 DK;
1940 RA
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 29 tháng 8 năm 1916
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.157
Bán trục lớn (a) 2.274 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.917 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.631 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.430 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.420°
Kinh độ (Ω) 173.037°
Acgumen (ω) 195.500°
Độ bất thường trung bình (M) 320.822°

827 Wolfiana là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng.

Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 29.8.1916 ở Viên, và được đặt theo tên Max Wolf, nhà thiên văn học người Đức[2].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa