829 Academia

tiểu hành tinh

829 Academia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được G. N. Neujmin phát hiện ngày 25.8.1916 ở Simeiz (Krym, Ukraina), và được đặt theo tên Academia (Viện Hàn lâm), nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học NgaSankt-Peterburg[1].

Quỹ đạo của 829 Academia và vị trí của 829 Academia vào ngày 1/8/2014

829 Academia

Tên
Tên Academia
Tên chỉ định 1916 ZY
Phát hiện
Người phát hiện G. N. Neujmin
Ngày phát hiện 25 tháng 8 năm 1916
Nơi phát hiện Simeis
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.099
Bán trục lớn (a) 2.580 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.325 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.836 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.145 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.296°
Kinh độ (Ω) 352.742°
Acgumen (ω) 40.619°
Độ bất thường trung bình (M) 122.512°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa