831 Stateira

tiểu hành tinh

831 Stateira

Tên
Tên Stateira
Tên chỉ định 1916 AA; 1926 VA;
1949 SQ; 1949 UO1;
1971 KZ; 1972 RV1
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 20 tháng 9 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.146
Bán trục lớn (a) 2.212 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.888 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.536 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.291 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.836°
Kinh độ (Ω) 178.209°
Acgumen (ω) 224.659°
Độ bất thường trung bình (M) 333.395°

831 Stateira là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng.

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 20.9.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên hoàng hậu Stateira, vợ của Artaxerxes II của Ba Tư[2].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi