8320 van Zee

tiểu hành tinh

8320 van Zee (1955 RV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1955 by Chương trình tiểu hành tinh IndianaĐài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana. The name honors Liese van Zee, a member of the faculty thuộc Đại học Indiana's astronomy department.

van Zee
Khám phá
Khám phá bởiChương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám pháĐài thiên văn Goethe Link
Ngày phát hiện13 tháng 9 năm 1955
Tên định danh
8320
1955 RV, 1974 WD, 1978 YX, 1983 AN5, 1989 RZ5, 1991 FR6, 1995 FP11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9601425
Viễn điểm quỹ đạo2.9002787
Độ lệch tâm0.1934269
1383.7711778
302.86053
Độ nghiêng quỹ đạo2.43091
178.24505
221.35605
Đặc trưng vật lý
13.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi