833 Monica

tiểu hành tinh

833 Monica

Tên
Tên Monica
Tên chỉ định 1916 AC
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 20 tháng 9 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.124
Bán trục lớn (a) 3.008 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.635 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.382 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.218 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.795°
Kinh độ (Ω) 353.247°
Acgumen (ω) 37.687°
Độ bất thường trung bình (M) 344.470°

833 Monica là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 20.9.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[2].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa