838 Seraphina

tiểu hành tinh

838 Seraphina

Tên
Tên Seraphina
Tên chỉ định 1916 AH
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.136
Bán trục lớn (a) 2.897 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.504 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.291 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.932 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.414°
Kinh độ (Ω) 240.270°
Acgumen (ω) 117.727°
Độ bất thường trung bình (M) 15.547°

838 Seraphina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 24.9.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa