841 Arabella

tiểu hành tinh

841 Arabella

Tên
Tên Arabella
Tên chỉ định 1916 AL; 1928 DJ;
1930 YQ
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 1 tháng 10 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.069
Bán trục lớn (a) 2.255 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.099 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.411 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.386 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.796°
Kinh độ (Ω) 354.867°
Acgumen (ω) 120.174°
Độ bất thường trung bình (M) 347.275°

841 Arabella là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng. Arabelle có thời gian quay vòng là 3,9 giờ[1] Lưu trữ 2006-06-14 tại Wayback Machine.

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 01.10.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên vở opera Arabella của Richard Strauss[2].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa