844 Leontina

Tên
Tên Leontina
Tên chỉ định 1916 AP
Phát hiện
Người phát hiện J. Rheden
Ngày phát hiện 1 tháng 10 năm 1916
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.071
Bán trục lớn (a) 3.206 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.978 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.433 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.740 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.791°
Kinh độ (Ω) 348.935°
Acgumen (ω) 344.787°
Độ bất thường trung bình (M) 252.370°

844 Leontina là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Veritas[1]. Nó được J. Rheden phát hiện ngày 01.10.1916 ở Viên, và được đặt theo tên thành phố Lienz (Áo), nơi sinh của J. Rheden (do vợ góa của ông đặt tên)[2].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi