856 Backlunda

tiểu hành tinh

856 Backlunda

Tên
Tên Backlunda
Tên chỉ định 1916 S30
Phát hiện
Người phát hiện S. Beljavskij
Ngày phát hiện 3 tháng 4 năm 1916
Nơi phát hiện Simeis
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.118
Bán trục lớn (a) 2.436 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.147 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.724 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.802 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.309°
Kinh độ (Ω) 125.631°
Acgumen (ω) 73.580°
Độ bất thường trung bình (M) 176.817°

856 Backlunda là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được S. Beljavskij phát hiện ngày 3.4.1916 ở Simeiz (Krym, Ukraina), và được đặt theo tên Johan Oskar Backlund (Oscar Andreevich Backlund), nhà thiên văn học người Nga-Thụy Điển[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa