859 Bouzaréah

tiểu hành tinh

859 Bouzaréah

Tên
Tên Bouzaréah
Tên chỉ định 1916 c
Phát hiện
Người phát hiện F. Sy
Ngày phát hiện 2 tháng 10 năm 1916
Nơi phát hiện Algiers
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.104
Bán trục lớn (a) 3.232 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.896 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.568 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.810 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.550°
Kinh độ (Ω) 36.002°
Acgumen (ω) 13.923°
Độ bất thường trung bình (M) 126.805°

859 Bouzaréah là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được F. Sy phát hiện ngày 2.10.1916 ở Algiers, và được đặt theo tên thành phố Bouzaréah của Algérie, nơi có đài thiên văn Algiers[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa