8695 Bergvall

tiểu hành tinh

8695 Bergvall (1993 FW8) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Bergvall
Tên chỉ định
8695
1993 FW8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7442260
Viễn điểm quỹ đạo3.0275940
Độ lệch tâm0.0490951
1790.6990198
214.87831
Độ nghiêng quỹ đạo2.86738
57.96172
304.14718
Đặc trưng vật lý
14.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi