Mở trình đơn chính

8833 Acer (1989 RW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Haute-Provence.

Acer

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá3 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh8833
Đặt tên theoMaple
Tên thay thế1989 RW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4943099
Viễn điểm quỹ đạo3.2531917
Độ lệch tâm0.1320368
Chu kỳ quỹ đạo1779.3938189
Độ bất thường trung bình356.83777
Độ nghiêng quỹ đạo9.65739
Kinh độ của điểm nút lên214.62298
Acgumen của cận điểm50.30084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi