8926 Abemasanao (1996 YK) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1996 bởi T. KobayashiOizumi.

Abemasanao
Khám phá
Khám phá bởiT. Kobayashi
Nơi khám pháOizumi
Ngày khám phá20 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định8926
1996 YK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8551555
Viễn điểm quỹ đạo3.6542827
Độ lệch tâm0.1227644
Chu kỳ quỹ đạo2144.7105302
Độ bất thường trung bình87.85695
Độ nghiêng quỹ đạo0.47609
Kinh độ của điểm nút lên186.64258
Acgumen của cận điểm162.31671
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi