910 Anneliese

tiểu hành tinh

910 Anneliese

Tên
Tên Anneliese
Tên chỉ định 1919 FB
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 1 tháng 3 năm 1919
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.154
Bán trục lớn (a) 2.924 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.472 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.375 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.999 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.258°
Kinh độ (Ω) 50.245°
Acgumen (ω) 204.630°
Độ bất thường trung bình (M) 1.786°

910 Anneliese là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi