9133 d'Arrest

tiểu hành tinh

9133 d'Arrest (3107 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

d'Arrest
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện25 tháng 9 năm 1960
Tên định danh
9133
Đặt tên theo
Heinrich Louis d'Arrest
3107 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1738918
Viễn điểm quỹ đạo3.0787394
Độ lệch tâm0.1722656
1554.6004167
74.77468
Độ nghiêng quỹ đạo12.82067
214.88580
145.86281
Đặc trưng vật lý
14.5

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa