9135 Lacaille (7609 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Lacaille
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày khám phá17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định9135
Đặt tên theo
Nicolas Louis de Lacaille
7609 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0033500
Viễn điểm quỹ đạo2.6154714
Độ lệch tâm0.1325276
Chu kỳ quỹ đạo1281.8883069
Độ bất thường trung bình278.40953
Độ nghiêng quỹ đạo6.46138
Kinh độ của điểm nút lên45.91921
Acgumen của cận điểm229.09569
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)15.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi