9143 Burkhead

tiểu hành tinh

9143 Burkhead (1955 SF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1955 bởi Chương trình tiểu hành tinh IndianaĐài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana. The name honors Martin S. Burkhead, emeritus professor of astronomy ở Đại học Indiana.

Burkhead
Khám phá
Khám phá bởiChương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám pháĐài thiên văn Goethe Link
Ngày phát hiện16 tháng 9 năm 1955
Tên định danh
9143
1955 SF, 1955 TK, 1978 QV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7826409
Viễn điểm quỹ đạo2.6546227
Độ lệch tâm0.1965134
1207.0528096
353.25000
Độ nghiêng quỹ đạo4.63625
335.12320
3.06347
Đặc trưng vật lý
13.7

Liên kết ngoàiSửa đổi