914 Palisana

tiểu hành tinh

914 Palisana là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời. Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn học Áo Johann Palisa.

Quỹ đạo của 914 Palisana và vị trí của 914 Palisana vào ngày 1/1/2009

914 Palisana

Tên
Tên Palisana
Tên chỉ định 1919 FN
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 4 tháng 7 năm 1919
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.213
Bán trục lớn (a) 2.458 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.934 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.982 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.853 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 25.223°
Kinh độ (Ω) 255.883°
Acgumen (ω) 48.751°
Độ bất thường trung bình (M) 128.752°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa