917 Lyka

Tên
Tên Lyka
Tên chỉ định 1915 S4
Phát hiện
Người phát hiện G. N. Neujmin
Ngày phát hiện 5 tháng 9 năm 1915
Nơi phát hiện Simeis
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.202
Bán trục lớn (a) 2.381 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.900 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.862 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.674 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.142°
Kinh độ (Ω) 343.603°
Acgumen (ω) 359.396°
Độ bất thường trung bình (M) 174.013°

917 Lyka là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi