922 Schlutia

tiểu hành tinh

922 Schlutia

Tên
Tên Schlutia
Tên chỉ định 1919 FW
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 18 tháng 9 năm 1919
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.192
Bán trục lớn (a) 2.689 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.172 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.206 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.410 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.307°
Kinh độ (Ω) 205.465°
Acgumen (ω) 126.262°
Độ bất thường trung bình (M) 187.974°

922 Schlutia là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa