9231 Shimaken (tên chỉ định: 1997 BB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao KobayashiŌizumi ObservatoryŌizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 29 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Shimaken, a research group led by Toshihiko Shimamoto thuộc Kyoto University.[1]

9231 Shimaken
Khám phá
Khám phá bởiTakao Kobayashi
Nơi khám pháŌizumi Observatory
Ngày khám phá29 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định9231
Đặt tên theo
Shimaken
1997 BB2
main-belt Hành tinh vi hình
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo1,8718329 AU (280.022.216,146 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo2,4434061 AU (365.528.349,815 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Bán trục lớn2,1576195 AU (322.775.282,981 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm0.1324546
Chu kỳ quỹ đạo1157.6058499 days
3.17 years
Độ bất thường trung bình291.03318°
Độ nghiêng quỹ đạo3.13671°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.1

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi