923 Herluga

tiểu hành tinh

923 Herluga

Tên
Tên Herluga
Tên chỉ định 1919 GB
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 30 tháng 9 năm 1919
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.197
Bán trục lớn (a) 2.614 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.099 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.129 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.226 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.502°
Kinh độ (Ω) 197.828°
Acgumen (ω) 200.441°
Độ bất thường trung bình (M) 90.380°

923 Herluga là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi