927 Ratisbona

tiểu hành tinh

927 Ratisbona

Tên
Tên Ratisbona
Tên chỉ định 1920 GO
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 16 tháng 2 năm 1920
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.080
Bán trục lớn (a) 3.232 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.973 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.491 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.811 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.513°
Kinh độ (Ω) 8.227°
Acgumen (ω) 163.024°
Độ bất thường trung bình (M) 258.497°

927 Ratisbona là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời. It has been đặt tên theo Latin name of thành phố thuộc Regensburg.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi