928 Hildrun

tiểu hành tinh

928 Hildrun

Tên
Tên Hildrun
Tên chỉ định 1920 GP
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 23 tháng 2 năm 1920
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.152
Bán trục lớn (a) 3.131 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.655 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.608 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.541 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 17.649°
Kinh độ (Ω) 129.948°
Acgumen (ω) 23.299°
Độ bất thường trung bình (M) 128.296°

928 Hildrun là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi