935 Clivia

tiểu hành tinh


935 Clivia

Tên
Tên Clivia
Tên chỉ định 1920 HM; 1950 UB
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 7 tháng 9 năm 1920
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0,146
Bán trục lớn (a) 2,219 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1,894 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2,544 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3,305 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4,024°
Kinh độ (Ω) 346,585°
Acgumen (ω) 58,199°
Độ bất thường trung bình (M) 205,822°

935 Clivia là một tiểu hành tinh thuộc họ Flora của Vành đai chính. Nó có đường kính khoảng 7,9 km và suất phản chiếu 0,197 [1].

Quỹ đạo của 935 Clivia và vị trí của 935 Clivia vào ngày 1/1/2009

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi