936 Kunigunde

tiểu hành tinh

936 Kunigunde

Tên
Tên Kunigunde
Tên chỉ định 1920 HN
Phát hiện
Người phát hiện K. Reinmuth
Ngày phát hiện 8 tháng 9 năm 1920
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600,5)
Độ lệch tâm (e) 0,179
Bán trục lớn (a) 3,129 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2,570 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3,688 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5,535 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2,371°
Kinh độ (Ω) 62,263°
Acgumen (ω) 255,501°
Độ bất thường trung bình (M) 125,645°

936 Kunigunde là một tiểu hành dạng Themistia được phát hiện bởi K. Reinmuth vào năm 1920.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa