9423 Abt (1996 AT7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1996 bởi SpacewatchKitt Peak.

Abt
Khám phá
Khám phá bởiSpacewatch
Nơi khám pháKitt Peak
Ngày khám phá12 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định9423
1996 AT7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4279272
Viễn điểm quỹ đạo2.9606608
Độ lệch tâm0.0988633
Chu kỳ quỹ đạo1615.3473071
Độ bất thường trung bình77.42549
Độ nghiêng quỹ đạo8.83804
Kinh độ của điểm nút lên106.24855
Acgumen của cận điểm218.43331
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.2

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi