952 Caia là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

952 Caia
952 Caia
Tên
Tên Caia
Tên chỉ định 1916 S61
Phát hiện
Người phát hiện G. N. Neujmin
Ngày phát hiện 27 tháng 10 năm 1916
Nơi phát hiện Simeis
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.251
Bán trục lớn (a) 2.983 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.236 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.730 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.152 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.051°
Kinh độ (Ω) 18.786°
Acgumen (ω) 354.640°
Độ bất thường trung bình (M) 80.098°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa