9698 Idzerda (2205 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. GehrelsPalomar.

Idzerda
Khám phá
Khám phá bởiC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định9698
2205 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2458666
Viễn điểm quỹ đạo2.4882954
Độ lệch tâm0.0512084
Chu kỳ quỹ đạo1330.2035123
Độ bất thường trung bình61.10847
Độ nghiêng quỹ đạo7.36333
Kinh độ của điểm nút lên7.72975
Acgumen của cận điểm187.36893
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.2

The asteroid được đặt tên sau tên Hanso Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944), a Dutch radio pioneer và the first man to make a public broadcast. See also the information ở his transmitter callsign PCGG.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi