980 Anacostia

tiểu hành tinh
980 Anacostia
Tên
Tên Anacostia
Tên chỉ định 1921 W19
Phát hiện
Người phát hiện George Henry Peters
Ngày phát hiện 21 tháng 11 năm 1921
Nơi phát hiện Washington, D.C.
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.201
Bán trục lớn (a) 2.741 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.189 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.294 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.539 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.882°
Kinh độ (Ω) 286.051°
Acgumen (ω) 69.637°
Độ bất thường trung bình (M) 169.634°

980 Anacostia là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi