ABS (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ ABS)

ABS có thể là: