Phân biệt cơ chế di truyền ADN nhân với ADN ty thể.Sơ đồ trái: ADN nhân truyền theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể. Sơ đồ phải: ADN ty thể truyền theo phương thức di truyền ngoài nhân.

DNA nhân là ADN nằm trong nhân tế bào của sinh vật nhân thực.[1] Đây là khái niệm dịch từ tiếng Anh nuclear DNA (viết tắt là nDNA) dùng để chỉ một hay tất cả phân tử ADN chứa trong nhân tế bào, phân biệt với ADN ở ngoài nhân gồm ADN nằm trong ty thể và trong lạp thể.[2][3][4]

Tổng quanSửa đổi

  • Tập hợp các ADN nhân chứa thông tin di truyền của hầu hết bộ gen của tế bào nhân thực.
  • Các phân tử ADN nhân mang mật mã di truyền, nhưng lại kết hợp với prôtêin, bị "đóng gói" trong nhiễm sắc thể, trong khi ADN ngoài nhân là dạng ADN trần.
  • Mỗi phân tử ADN nhân là ADN ở dạng tuyến tính (dạng mạch thẳng[5]), có đầu mút, trong khi ADN ngoài nhân là dạng ADN vòng.

Đặc điểm cơ bảnSửa đổi

DNA nhân ở người được hiển thị bằng ký hiệu nhiễm sắc thể theo Dự án hệ gen người (1990-2003)
                                               
Autosome 1—22 X Y

Tham khảoSửa đổi