Mở trình đơn chính

AIG là tên viết tắt của American International Group, một công ty bảo hiểm lớn của Mỹ.

AIG có thể là một trong những nghĩa dưới đây:

Xem thêmSửa đổi