AST

trang định hướng Wikimedia

AST có thể là

Y họcSửa đổi

KhácSửa đổi