Chuyến tàu mang tên dục vọng

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ A Streetcar Named Desire)

Chuyến tàu mang tên dục vọng (A Streetcar Named Desire) có thể là: