Abantidas (tiếng Hy Lạp Ἀβαντίδας), con trai của Paseas, đã trở thành bạo chúa của thành bang Hy Lạp cổ đại Sicyon sau khi ám sát Cleinias, cha của Aratos, vào năm 264 TCN.[1] Sau vụ ám sát này, Abantidas đã cho lưu đày và hành quyết những người bạn và họ hàng còn lại của Cleinias; Aratos, lúc này mới chỉ 7 tuổi, đã thoát chết trong gang tấc bằng cách chạy trốn vào nhà của Soso, em gái của Abantidas, bà đã kết hôn với Prophantos, em trai của Cleinias.[2][3] Abantidas yêu thích văn chương và có thói quen tham dự vào các cuộc tranh luận về triết học của Deinias xứ ArgosAristotle, nhà biện chứng, trong khu agora của Sicyon: trong một lần như vậy, với sự đồng lõa của hai nhà hùng biện, ông đã bị kẻ thù của mình sát hại vào năm 252 TCN. Cha của ông, Paseas, đã kế vị ông làm bạo chúa của Sicyon, ông ta sau đó đã bị Nicocles ra lệnh xử tử.[4]

Abantidas
Bạo chúa của Sicyon
Reign264 TCN-252 TCN
Tiền vịCleinias
Kế vịPaseas
252 TCN
Thông tin chung
Mất252 TCN
Sicyon
Thân phụPaseas

Chú thích sửa

  1. ^ Plutarch, 2; Pausanias, Description of Greece, ii. 8
  2. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2018.
  3. ^ Plutarch, 2
  4. ^ Plutarch, 3

Tham khảo sửa