Abbas III là vị vua cuối cùng của nhà Safavid nước Ba Tư, ở ngôi từ năm 1732 tới 1736.

Abbas sinh năm 1732, là con của Tahmasp II. Cùng năm đó, Nader Shah Afshar hạ bệ Shah Tahmasp II và Abbas III tám tháng tuổi được đưa lên ngôi quốc vương, tuy nhiên Nader Shah vẫn nắm thực quyền. Tháng 3 năm 1736, Nader Shah hạ bệ Abbas III rồi xưng vương, khởi đầu nhà Afsharid. Abbas cùng phụ vương bị giết tại Sabvezar năm 1740 bởi Reza-qoli Mirza, con trai trưởng của Nader Shah.

Tiền nhiệm:
Tahmasp II
Vua Ba Tư
1732–1736
Kế nhiệm:
Nadir Shah Afshar
Tiền nhiệm:
Tahmasp II
Đứng đầu Nhà Safavid
1732–1736
Kế nhiệm:
Suleiman II of Persia (Pretender)

Tham khảoSửa đổi