Abkhazian Letter (tạm dịch: Bức thư Abkhazia) là một tài liệu dài 87 trang có chữ ký của 60 đại diện quan trọng thuộc giới trí thức Abkhazia.[1] Bức thư được hoàn thành vào ngày 17 tháng 6 năm 1988 và gửi đến Mikhail Sergeyevich Gorbachyov.[2][3] Các tác giả của bức thư đấu tranh bảo vệ tính riêng biệt của người Abkhaz, và đưa ra những bất bình của người Abkhaz trước chính quyền Tbilisi, bao gồm sự Gruzia hóa.[4]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Quintero, Vicente (2 tháng 3 năm 2019). “A military intervention in Venezuela: Why Abkhazia matters?”. Medium. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2024.
  2. ^ Hewitt, George (2013). “3”. Discordant Neighbours: A Reassessment of the Georgian-Abkhazian and Georgian-South Ossetian Conflicts (PDF). 3. Leiden: Hotei Publishing. tr. 56. ISBN 978-90-04-24892-2. ISSN 1877-9484.
  3. ^ Hewitt, George (2009). “Abkhazia and Georgia: Time for a Reassessment”. The Brown Journal of World Affairs. 15 (2): 187 – qua JSTOR.
  4. ^ Transcaucasian Boundaries by John F. R. Wright, Suzanne Goldenberg, Richard Schofield. London, UCL Press, 1996. p. 202