Abyssocottidae là một họ cá nước ngọt theo truyền thống xếp trong liên họ Cottoidea thuộc bộ Scorpaeniformes. Nói chung các loài trong họ này được biết đến như là cá bống nước sâu.[1] Toàn bộ họ này là đặc hữu hồ BaikalSiberia.[3]

Abyssocottidae
Cottus gobio.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Actinopterygii
Bộ (ordo)Scorpaeniformes
Phân bộ (subordo)Cottoidei
Liên họ (superfamilia)Cottoidea
Họ (familia) Abyssocottidae
Jordan, 1923
Chi điển hình
Abyssocottus
L.S.Berg, 1906
Các chi
7, xem văn bản.[1][2]

Các loài trong họ này sinh sống trong vùng nước sâu, thường ở độ sâu dưới 170 m.[1] Hiện tại người ta công nhận 24 loài trong 7 chi.[1][2] Các loài cá này bao gồm cả các loài cá nước ngọt sinh sống sâu nhất như Abyssocottus korotneffiCottinella boulengeri.[4] Hồ Baikal là hồ sâu nhất trên thế giới, đạt độ sâu tới 1.642 m, và các loài cá bống trong họ này thậm chí còn chiếm lĩnh những độ sâu sâu nhất của hồ này.[3]

Tiến hóa và hệ thống họcSửa đổi

Một số nghiên cứu phát sinh chủng loài đầu thế kỷ 21 dựa trên ADN ti thể gợi ý rằng Abyssocottidae cùng các loài cá dạng cottoid sinh sống trong hồ Baikal, như các họ Cottocomephoridae (cá bống Baikal) và Comephoridae (cá mỡ Baikal), cùng nhau lập thành một nhóm đơn ngành với nguồn gốc và đa dạng hóa trong các hồ là tương đối gần đây, kể từ thế Pliocen. Các tổ tiên của cụm loài này bao gồm trên 30 loài thuộc về chi cá bống ngọt (Cottus trong Cottidae). Tự bản thân Abyssocottidae dường như là một nhóm tự nhiên trong phân tỏa này. Chi Batrachocottus (họ Cottocomephoridae) cũng nên được gộp vào họ này.[5]

Nghiên cứu năm 2005 của Kinziger et al. cho thấy nhánh Baikal bao gồm Abyssocottidae, ComephoridaeCottocomephoridae lồng sâu trong chi Cottus,[6] vì thế họ Cottidae gộp cả Abyssocottidae, Comephoridae và Cottocomephoridae là giải pháp hợp lý hơn.[7]

Các chiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi