Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới

Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới (tiếng Trung: 世界大学学术排名 (Thế giới đại học học thuật bài danh), tiếng Anh: Academic Ranking of World Universities, viết tắt là ARWU), thường được biết đến với tên Shanghai Ranking (Bảng xếp hạng Thượng Hải) là bảng xếp hạng được đưa ra bởi trường Đại học Giao thông Thượng Hải để đánh giá chất lượng các trường đại học trên thế giới. Bảng xếp hạng này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2003. Được sự hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc, bảng xếp hạng được thiết kế để đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá mang tính toàn cầu để các trường đại học Trung Quốc bắt kịp với trình độ nghiên cứu của các trường đại học khác trên thế giới.

Mức độ tin cậy của bảng xếp hạng này là một vấn đề gây tranh cãi. Ioannides et al cho rằng tính đúng đắn của mô hình đánh giá, tính chính xác trong tính toán và mức độ minh bạch của bảng xếp hạng này là những vấn đề quan trọng cần làm rõ.

Tham khảo

sửa