Ada (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ada, ADA, hoặc A.D.A. có thể chỉ đến:

Nhân vật sửa

Địa điểm sửa

Tổ chức sửa

Chính trị và luật pháp sửa

Khoa học và kỹ sư sửa