Adam nhiễm sắc thể Y

Trong di truyền học loài người, Adam nhiễm sắc thể Y (Y-MRCA) là tổ tiên chung gần nhất (MRCA) mà từ đó tất cả những người còn sống có nguồn gốc được truyền từ cha (truy tìm lại dọc theo dòng nội (nam) của cây gia đình của họ). Những nghiên cứu gần đây báo cáo rằng Adam nhiễm sắc thể Y đã sinh sống sớm nhất là khoảng 142.000 năm trước đây. Nghiên cứu cũ hơn ước tính Y-MRCA gần đây là 60.000 năm trước.

Tương tự, tất cả mọi người còn sống có dòng dõi theo mẹ từ bà Eve ti thể được cho là để đã sống sớm hơn trước đó, khoảng 190.000-200.000 năm về trước. Adam nhiễm sắc thể YEve ti thể không cần phải sống cùng một thời điểm và cũng không phải ở cùng một chỗ. Một bài báo năm 2013 báo cáo rằng một dòng dõi chưa được biết đến trước đây đã được tìm thấy, điều này đẩy thời gian Y-MRCA lùi lại ước tính 338.000 năm về trước.

Adam nhiễm sắc thể Y được đặt tên theo Adam trong Kinh Thánh. Điều này có thể dẫn đến một quan niệm sai lầm rằng ông đã là người đàn ông duy nhất sống trong thời kỳ của ông, mặc dù ông đã cùng tồn tại với những người đàn ông khác, bao gồm, có lẽ, người cha của ông không phải là "gần đây nhất". Tuy nhiên, không giống như bản thân và dòng bên nội của ông, mỗi người trong số những người nam giới đương đại của ông không tạo ra một dòng dõi hậu thế nam trực tiếp không gián đoạn cho tất cả đàn ông sống ngày nay.

Sự tồn tại của một Adam nhiễm sắc thể Y đã được xác định bằng cách áp dụng các lý thuyết tiến hóa phân tử nhiễm sắc thể Y. Không giống như các nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể Y của con người không tái tổ hợp với nhiễm sắc thể X, nhưng được chuyển nguyên vẹn từ cha sang con. Các đột biến định kỳ xảy ra trong nhiễm sắc thể Y và những đột biến này được truyền lại cho nam giới ở các thế hệ sau. Những đột biến này có thể được sử dụng là dấu mốc để xác định các mối quan dòng phụ hệ chia sẻ.

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi