African Journal of Criminology and Justice Studies

African Journal of Criminology and Justice Studiestạp chí học thuật bình duyệt một năm hai lần bao gồm các vấn đề liên quan đến tội phạm học, các hệ thống xã hội, và công lý liên quan đến châu Phi. Đây là tạp chí chính thức của Hiệp hội Tội phạm học và Công lý Châu Phi và được thành lập vào tháng 4 năm 2005.

African Journal of Criminology and Justice Studies
NgànhXã hội học, nhân quyền
Ngôn ngữTiếng Anh
Tổng biên tập bởiBiko Agozino
Thông tin xuất bản phẩm
Lịch sử xuất bản2005-nay
Nhà xuất bản
Hiệp hội Tội phạm học và Công lý Châu Phi
Tần suấthai lần mỗi năm
Tóm tắt tiêu chuẩn
Tên viết tắt (ISO 4)Afr. J. Criminol. Justice Stud.
Chỉ mục
ISSN1554-3897
LCCN2005213255
Số OCLC57508417
Liên kết ngoài

Tạp chí là tạp chí học thuật định kỳ đầu tiên tập trung vào các vấn đề tư pháp hình sự đặc biệt của châu Phi.[1] Nó đã cố gắng tạo ra một "tội phạm học châu Phi", mặc dù khái niệm này chủ yếu nằm ngoài xu hướng chính thống.[2] Tạp chí được xuất bản tại Đại học Maryland Eastern Shore. Tổng biên tập tính đến năm 2011 là Biko Agozino Đại học Tây Ấn).[3][4]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Dejo Olowu (2010). “Therapeutic jurisprudence: Transforming legal education and humanising criminal justice in Africa” (PDF). De Jure. University of Arizona James E. Rogers College of Law: 95–116. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 23 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2011.
  2. ^ Mary Bosworth, Carolyn Hoyle (2011). What Is Criminology?. Oxford University Press US. tr. 1–2. ISBN 978-0-19-957182-6.
  3. ^ “New African Journal of Criminology and Justice Studies” (PDF). CJ Update. LexisNexis Anderson Publishing. xxxv (2). Spring 2007. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2011.
  4. ^ “Professor Biko Agozino”. University of the West Indies. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2011.

Liên kết ngoài

sửa