Agricola

trang định hướng Wikimedia

Agricola là một từ Latin với nghĩa là "người nông dân." Nó có thể là:

NgườiSửa đổi

Các cách dùng khácSửa đổi