Ahmad ibn al-Amin al-Shinqiti

Ahmad ibn al-Amin al-Shinqiti (khoảng 1863–1913)[1] là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Mauritanie. Ông là tác giả của bản tóm tắt địa lý, văn học và lịch sử Al-Wasit fi tarájim udaba al-Shinqit, (chỉnh sửa bởi Fuad Sayyid), xuất bản tại Cairo năm 1958. Cuộc khảo sát là tác phẩm lớn duy nhất bằng tiếng Ả Rập về Mauritania do một tác giả người Mauritania xuất bản.

Thư mục sửa

  • Chouki El Hamel, "Sự truyền tải kiến ​​thức Hồi giáo trong xã hội Moor từ sự trỗi dậy của người Almoravid đến thế kỷ 19", Tạp chí Tôn giáo Châu Phi, Tập. 29, Fasc. 1 (tháng 2 năm 1999), trang 62–87

Tham khảo sửa

  1. ^ Dictionary of African biography. Oxford: Oxford University Press. 2012. tr. 127. ISBN 9780195382075. OCLC 706025122.