Ahmose

trang định hướng Wikimedia
Ahmose
bằng chữ tượng hình
iaHmss

Ahmose là một cái tên khá phổ biến, được đặt cho cả nam và nữ quý tộc trong văn hóa Ai Cập cổ đại, mang ý nghĩa là "Đứa con của thần Mặt trăng". Tên này có thể đề cập đến những người sau đây:

Pharaon

sửa

Vương hậu

sửa

Thành viên trong vương tộc

sửa
  • Ahmose, công chúa, con gái của Seqenenre Tao, chị em gái với Ahmose IAhmose-Nefertari.
  • Ahmose-Henutemipet, công chúa, chị em gái với Ahmose I và Ahmose-Nefertari.
  • Ahmose-Meritamun (không phải là vương hậu Ahmose-Meritamun), công chúa, có thể là con của Seqenenre Tao.
  • Ahmose-Nebetta, công chúa, có thể là con của Seqenenre Tao, và cũng có thể là thứ phi của Ahmose I.
  • Ahmose-Tumerisy, công chúa, có thể là con của Seqenenre Tao.
  • Ahmose-Sapair, hoàng tử, có thể là con của Seqenenre Tao hoặc Ahmose I.
  • Ahmose-ankh, thái tử, con của Ahmose I và Ahmose-Nefertari, anh của Amenhotep I.
  • Ahmose-Sitamun, công chúa, con của Ahmose I và Ahmose-Nefertari.
  • Ahmose, có thể là con của pharaon Amenhotep II.

Quan lại

sửa