Thời kì Ai Cập thuộc Ottoman bắt đầu năm 1517 sau cuộc chinh phạt Ai Cập của đế quốc Ottoman. Tùy quan điểm, thời kỳ này được coi là chấm dứt vào năm:

  • 1805, khi tướng Muhammad Ali Pasha được sultan nhà Ottoman phong làm tổng đốc Ai Cập và bắt đầu cai trị Ai Cập như một giang sơn riêng.
  • 1882, khi người Anh đưa quân vào chiếm Ai Cập sau khi các hậu duệ của Muhammad Ali Pasha làm Ai Cập mắc nợ Anh Quốc nhiều quá. Tuy chiếm, nhưng người Anh vẫn coi Ai Cập là đất thuộc nhà Ottoman trong các công văn.
  • 1914, khi Anh Quốc lập cuộc Bảo Hộ ở Ai Cập và không còn công nhận là đất thuộc nhà Ottoman nữa.

Trong các năm 1515-1517, sultan của đế quốc Ottoman, Selim I (1512-1520) xâm lược vùng Trung Đông. Năm 1517 ông ta đánh bại được nhà Mamluk ở Ai Cập, xử tử sultan Tuman bay II nhà Mamluk. Sau khi đã chiếm được Ai Cập, Selim I này cử Khayer Pasha làm tỉnh trưởng Ai Cập.

Ai Cập được xem là một tỉnh khó cai trị của ngươi Thổ. Sultan Selim I chỉ để lại 5.000 quân trấn giữ. Người Thổ vẫn dùng lại guồng máy hành chính của nhà Mamluk, tiếp tục trọng dụng các nô tướng người Mamluk cho tới khi quân Pháp xâm lược Ai Cập năm 1798.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi