Ai Cập Sasanian (được biết đến trong các nguồn ở Trung Ba như Agiptus) đề cập đến các quy tắc ngắn gọn của Ai Cập La Mã và một phần của Libya bởi Đế chế Sasanian.

Nó kéo dài từ 619 đến 629, cho đến khi vua Sasanian Shahrbaraz liên minh với hoàng đế Byzantine Heraclius để kiểm soát Greco-Roman Ai Cập đã trở lại với ông.

Tham khảoSửa đổi