Ai hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Ai Hoàng Hậu (chữ Hán:哀皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa