Akoumenos (Tiếng Hy Lạp: Ακουμενός, Acumenus) là một thầy thuốc thành Athena, sống vào thế kỉ 5 TCN, là bạn và người đồng hành của nhà triết học Sokrates.[1][2] Ông là cha của Eryximachus, cũng là một thầy thuốc, và là một trong những diễn giả trong Hội nghị của Plato.[3][4] Ông cũng được đề cập trong bộ sưu tập thư từ của Leo Allatius, 1637 (Epist. Socralis et Socraticorum), và bởi Orellius, 1815.[5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Plato, Phaedrus init.
  2. ^ Xen. Memor. iii. 13. § 2
  3. ^ Plato, Protagoras p. 315, c.
  4. ^ Plato, Symposium p. 176, c
  5. ^ Greenhill, William Alexander (1867), “Acumenus”, trong Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology 1, Boston, MA, tr. 17